User Tools

Site Tools


06855-eremodromus-noctivagus-la-gi

Eremodromus noctivagus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremodromus
Loài (species) E. noctivagus
Danh pháp hai phần
Eremodromus noctivagus
Zimin, 1928

Eremodromus noctivagus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremodromus noctivagus được Zimin miêu tả năm 1928. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremodromus noctivagus tại Wikispecies
06855-eremodromus-noctivagus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)