User Tools

Site Tools


06854-eremodromus-gracilis-la-gi

Eremodromus gracilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremodromus
Loài (species) E. gracilis
Danh pháp hai phần
Eremodromus gracilis
(Paramonov, 1930)

Eremodromus gracilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremodromus gracilis được Paramonov miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremodromus gracilis tại Wikispecies
06854-eremodromus-gracilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)