User Tools

Site Tools


06853-eremodromus-flaviventris-la-gi

Eremodromus flaviventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremodromus
Loài (species) E. flaviventris
Danh pháp hai phần
Eremodromus flaviventris
Efflatoun, 1937

Eremodromus flaviventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremodromus flaviventris được Efflatoun miêu tả năm 1937. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremodromus flaviventris tại Wikispecies
06853-eremodromus-flaviventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)