User Tools

Site Tools


06851-eremisca-trivialis-la-gi

Eremisca trivialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. trivialis
Danh pháp hai phần
Eremisca trivialis
Lehr, 1987

Eremisca trivialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca trivialis được Lehr miêu tả năm 1987. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca trivialis tại Wikispecies
06851-eremisca-trivialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)