User Tools

Site Tools


06850-eremisca-subarenosa-la-gi

Eremisca subarenosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. subarenosa
Danh pháp hai phần
Eremisca subarenosa
Lehr, 1987

Eremisca subarenosa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca subarenosa được Lehr miêu tả năm 1987. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca subarenosa tại Wikispecies
06850-eremisca-subarenosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)