User Tools

Site Tools


06849-eremisca-stackelbergi-la-gi

Eremisca stackelbergi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. stackelbergi
Danh pháp hai phần
Eremisca stackelbergi
Lehr, 1964

Eremisca stackelbergi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca stackelbergi được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca stackelbergi tại Wikispecies
06849-eremisca-stackelbergi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)