User Tools

Site Tools


06848-eremisca-shahgudiani-la-gi

Eremisca shahgudiani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. shahgudiani
Danh pháp hai phần
Eremisca shahgudiani
Abbassian-Lintzen, 1964

Eremisca shahgudiani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca shahgudiani được Abbassian-Lintzen miêu tả năm 1964.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca shahgudiani tại Wikispecies
06848-eremisca-shahgudiani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)