User Tools

Site Tools


06847-eremisca-poecilus-la-gi

Eremisca poecilus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. poecilus
Danh pháp hai phần
Eremisca poecilus
Becker, 1923

Eremisca poecilus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca poecilus được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca poecilus tại Wikispecies
06847-eremisca-poecilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)