User Tools

Site Tools


06844-eremisca-multis-la-gi

Eremisca multis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. multis
Danh pháp hai phần
Eremisca multis
Lehr, 1987

Eremisca multis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca multis được Lehr miêu tả năm 1987. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca multis tại Wikispecies
06844-eremisca-multis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)