User Tools

Site Tools


06843-eremisca-major-la-gi

Eremisca major
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. major
Danh pháp hai phần
Eremisca major
Lehr, 1964

Eremisca major là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca major được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca major tại Wikispecies
06843-eremisca-major-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)