User Tools

Site Tools


06842-eremisca-interposita-la-gi

Eremisca interposita
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. interposita
Danh pháp hai phần
Eremisca interposita
Lehr, 1987

Eremisca interposita là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca interposita được Lehr miêu tả năm 1987. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca interposita tại Wikispecies
06842-eremisca-interposita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)