User Tools

Site Tools


06839-eremisca-autumnalis-la-gi

Eremisca autumnalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. autumnalis
Danh pháp hai phần
Eremisca autumnalis
Zinovjeva, 1956

Eremisca autumnalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca autumnalis được Zinovjeva miêu tả năm 1956. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca autumnalis tại Wikispecies
06839-eremisca-autumnalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)