User Tools

Site Tools


06838-eremisca-afganica-la-gi

Eremisca afganica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. afganica
Danh pháp hai phần
Eremisca afganica
Lehr, 1975

Eremisca afganica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca afganica được Lehr miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca afganica tại Wikispecies
06838-eremisca-afganica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)