User Tools

Site Tools


06836-erebunus-mirabilis-la-gi

Erebunus mirabilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erebunus
Loài (species) E. mirabilis
Danh pháp hai phần
Erebunus mirabilis
Richter, 1966

Erebunus mirabilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erebunus mirabilis được Richter miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erebunus mirabilis tại Wikispecies
06836-erebunus-mirabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)