User Tools

Site Tools


06834-erebunus-badghysicus-la-gi

Erebunus badghysicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erebunus
Loài (species) E. badghysicus
Danh pháp hai phần
Erebunus badghysicus
Lehr, 1987

Erebunus badghysicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erebunus badghysicus được Lehr miêu tả năm 1987. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erebunus badghysicus tại Wikispecies
06834-erebunus-badghysicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)