User Tools

Site Tools


06824-erax-varians-la-gi

Erax varians
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. varians
Danh pháp hai phần
Erax varians
(Meigen, 1830)

Erax varians là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax varians được Meigen miêu tả năm 1830.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax varians tại Wikispecies
06824-erax-varians-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)