User Tools

Site Tools


06822-erax-sedulus-la-gi

Erax sedulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. sedulus
Danh pháp hai phần
Erax sedulus
Richter, 1963

Erax sedulus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax sedulus được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax sedulus tại Wikispecies
06822-erax-sedulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)