User Tools

Site Tools


06821-erax-salomon-la-gi

Erax salomon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. salomon
Danh pháp hai phần
Erax salomon
(Macquart, 1838)

Erax salomon là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax salomon được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax salomon tại Wikispecies
06821-erax-salomon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)