User Tools

Site Tools


06820-erax-rufipes-la-gi

Erax rufipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. rufipes
Danh pháp hai phần
Erax rufipes
Scopoli, 1763

Erax rufipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax rufipes được Scopoli miêu tả năm 1763.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax rufipes tại Wikispecies
06820-erax-rufipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)