User Tools

Site Tools


06819-erax-rjabovi-la-gi

Erax rjabovi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. rjabovi
Danh pháp hai phần
Erax rjabovi
Richter, 1963

Erax rjabovi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax rjabovi được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax rjabovi tại Wikispecies
06819-erax-rjabovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)