User Tools

Site Tools


06818-erax-punctipennis-la-gi

Erax punctipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. punctipennis
Danh pháp hai phần
Erax punctipennis
(Meigen, 1820)

Erax punctipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax punctipennis được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax punctipennis tại Wikispecies
06818-erax-punctipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)