User Tools

Site Tools


06817-erax-nubeculus-la-gi

Erax nubeculus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. nubeculus
Danh pháp hai phần
Erax nubeculus
(Loew, 1848)

Erax nubeculus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax nubeculus được Loew miêu tả năm 1848.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax nubeculus tại Wikispecies
06817-erax-nubeculus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)