User Tools

Site Tools


06816-erax-maculatus-la-gi

Erax maculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. maculatus
Danh pháp hai phần
Erax maculatus
Scopoli, 1763

Erax maculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax maculatus được Scopoli miêu tả năm 1763.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax maculatus tại Wikispecies
06816-erax-maculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)