User Tools

Site Tools


06815-erax-hayati-la-gi

Erax hayati
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. hayati
Danh pháp hai phần
Erax hayati
Tomasovic, 2002

Erax hayati là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax hayati được Tomasovic miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax hayati tại Wikispecies
06815-erax-hayati-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)