User Tools

Site Tools


06814-erax-globifer-la-gi

Erax globifer
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. globifer
Danh pháp hai phần
Erax globifer
Strobl, 1906

Erax globifer là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax globifer được Strobl miêu tả năm 1906.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax globifer tại Wikispecies
06814-erax-globifer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)