User Tools

Site Tools


06813-erax-fuscidus-la-gi

Erax fuscidus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. fuscidus
Danh pháp hai phần
Erax fuscidus
(Pallas, 1818)

Erax fuscidus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax fuscidus được Pallas miêu tả năm 1818. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax fuscidus tại Wikispecies
06813-erax-fuscidus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)