User Tools

Site Tools


06810-erax-costalis-la-gi

Erax costalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. costalis
Danh pháp hai phần
Erax costalis
(Wulp, 1899)

Erax costalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax costalis được Wulp miêu tả năm 1899. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax costalis tại Wikispecies
06810-erax-costalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)