User Tools

Site Tools


06809-erax-barbatus-la-gi

Erax barbatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. barbatus
Danh pháp hai phần
Erax barbatus
Scopoli, 1763

Erax barbatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax barbatus được Scopoli miêu tả năm 1763.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax barbatus tại Wikispecies
06809-erax-barbatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)