User Tools

Site Tools


06808-erax-albiceps-la-gi

Erax albiceps
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. albiceps
Danh pháp hai phần
Erax albiceps
Macquart, 1850

Erax albiceps là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax albiceps được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax albiceps tại Wikispecies
06808-erax-albiceps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)