User Tools

Site Tools


06804-epiklisis-pilitarsis-la-gi

Epiklisis pilitarsis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Epiklisis
Loài (species) E. pilitarsis
Danh pháp hai phần
Epiklisis pilitarsis
Becker, 1925

Epiklisis pilitarsis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Epiklisis pilitarsis được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Epiklisis pilitarsis tại Wikispecies
06804-epiklisis-pilitarsis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)