User Tools

Site Tools


06802-epicrionops-la-gi

Epicrionops
Epicrionops sp.jpg

Epicrionops sp.

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Gymnophiona
Họ (familia) Rhinatrematidae
Chi (genus) Epicrionops
Boulenger, 1883
Epicrionops bicolor area.png

Epicrionops là một chi động vật lưỡng cư trong họ Rhinatrematidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 8 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

 • Epicrionops bicolor Boulenger, 1883
 • Epicrionops columbianus (Rendahl & Vestergren, 1939)
 • Epicrionops lativittatus Taylor, 1968
 • Epicrionops marmoratus Taylor, 1968
 • Epicrionops niger (Dunn, 1942)
 • Epicrionops parkeri (Dunn, 1942)
 • Epicrionops peruvianus (Boulenger, 1902)
 • Epicrionops petersi Taylor, 1968
 1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
 • Boulenger, 1883: Description of a new genus of Coeciliae. Annals and Magazine of Natural History, ser. 5, vol. 11, tr. 202-203 (texte intégral).
 • Tham khảo Animal Diversity Web : Epicrionops (tiếng Anh)
 • Epicrionops tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
 • Epicrionops tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
06802-epicrionops-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)