User Tools

Site Tools


06801-epaphroditus-placens-la-gi

Epaphroditus placens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Epaphroditus
Loài (species) E. placens
Danh pháp hai phần
Epaphroditus placens
Walker, 1865

Epaphroditus placens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Epaphroditus placens được Walker miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Epaphroditus placens tại Wikispecies
06801-epaphroditus-placens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)