User Tools

Site Tools


06798-enzyme-phi-n-m-ng-c-la-gi

Trong các lĩnh vực sinh học phân tử và hóa sinh, một enzyme phiên mã ngược, cũng gọi là polymerase DNA phụ thuộc vào RNA là một enzyme polymerase DNA sao chép RNA sang DNA sợi đơn. Nó cũng là một polymerase DNA phụ thuộc DNA tổng hợp một sợi DNA thứ nhì bổ sung cho cDNA sợi đơn được phiên mã ngược sau khi hạ bậc mRNA bằng hoạt động RNaseH của nó. Quá trình sao chép bình thường liên quan đến việc tổng hợp RNA từ DNA; do đó sao mã ngược là việc đảo ngược của qáu trình đó. Việc sao mã ngược chỉ xảy ra trong các tế bào động vật và người bị lây nễm bởi một số virus mang một sợi RNA có khả năng gây khối u hoặc hai sợi RNA như trường hợp HIV chẳng hạn.

Các retrovirus là các loại virus có vật chất di truyền là RNA. Khi chúng xâm nhập vào tế bào chủ thì cần phải tổng hợp DNA từ RNA. Vì vậy chính enzim Transciptase Reverse đã thực hiện quá trình đảo ngược kỳ diệu ấy. Gen mã hóa enzim sao mã ngược này nằm trong hệ gen của chính các loài Retrovirus (ví dụ virus HIV).

Trên mỗi sợi RNA lõi của các virus này có mang một enzyme phiên mã ngược. Khi xâm nhập vào tế bào chủ, enzyme này sử dụng RNA của virus làm khuôn để tổng hợp sợi DNA bổ sung. Sau đó, sợi cDNA này có thể làm khuôn để tổng hợp trở lại bộ gene của virus (cDNA→RNA), hoặc tổng hợp ra sợi DNA thứ hai bổ sung với nó (cDNA→DNA) như trong trường hợp virus gây khối u mà kết quả là tạo ra một cDNA sợi kép. Phân tử DNA sợi kép được tổng hợp trước tiên trong quá trình lây nhiễm có thể xen vào DNA của vật chủ và ở trạng thái tiền virus (provirus). Vì vậy, provirus được truyền lại cho các tế bào con thông qua sự tái bản của DNA vật chủ, nghĩa là các tế bào con cháu của vật chủ cũng bị chuyển sang tình trạng có mầm bệnh ung thư. Các tế bào ung thư này mất khả năng kiểm soát sự sinh trưởng - phân chia điển hình của tế bào bình thường; chúng tăng sinh rất nhanh và tạo ra khối u. Đó chính là cơ chế gây ung thư gây ra bởi virus.

Hiện tượng phiên mã ngược được phát hiện bởi Howard Temin tại Đại học Wisconsin-Madison, và được phát hiện một cách độc lập bởi David Baltimore vào năm 1970 tại MIT[2][3]. Cả hai chia sẻ giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 1975 cùng với Renato Dulbecco cho khám phá của họ.

Ý tưởng của phiên mã ngược là đầu tiên rất phổ biến do nó mâu thuẫn với các giáo điều trung tâm của sinh học phân tử trong đó nêu rằng DNA được phiên mã thành RNA mà sau đó được chuyển thành các protein. Tuy nhiên, vào năm 1970 khi các nhà khoa học Howard Temin và David Baltimore phát hiện một cách độc lập nhau ra các enzyme chịu trách nhiệm cho phiên mã ngược, có tên là phiên mã ngược, khả năng thông tin di truyền có thể được thông qua theo cách này cuối cùng đã được chấp nhận[4].

  1. ^ PDB: 3KLF​; Tu X, Das K, Han Q, Bauman JD, Clark AD Jr, Hou X, Frenkel YV, Gaffney BL, Jones RA, Boyer PL, Hughes SH, Sarafianos SG, Arnold E (tháng 9 năm 2010). “Structural basis of HIV-1 resistance to AZT by excision.”. Nat. Struct. Mol. Biol. 17 (10): 1202–9. PMC 2987654. PMID 20852643. doi:10.1038/nsmb.1908. 
  2. ^ doi:10.1038/2261209a0
    Hoàn thành chú thích này
  3. ^ doi:10.1038/2261211a0
    Hoàn thành chú thích này
  4. ^ doi:10.1038/2261198a0
    Hoàn thành chú thích này
06798-enzyme-phi-n-m-ng-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)