User Tools

Site Tools


06783-engenheiro-paulo-de-frontin-la-gi

Engenheiro Paulo de Frontin là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 139,008 km², dân số năm 2007 là 12240 người, mật độ 88,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06783-engenheiro-paulo-de-frontin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)