User Tools

Site Tools


06778-engelepogon-naxia-la-gi

Engelepogon naxia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Engelepogon
Loài (species) E. naxia
Danh pháp hai phần
Engelepogon naxia
(Macquart, 1838)

Engelepogon naxia là một loài ruồi trong họ Asilidae. Engelepogon naxia được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Engelepogon naxia tại Wikispecies
06778-engelepogon-naxia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)