User Tools

Site Tools


06776-engelepogon-goedli-la-gi

Engelepogon goedli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Engelepogon
Loài (species) E. goedli
Danh pháp hai phần
Engelepogon goedli
(Loew, 1854)

Engelepogon goedli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Engelepogon goedli được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Engelepogon goedli tại Wikispecies
06776-engelepogon-goedli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)