User Tools

Site Tools


06775-engelepogon-cingulifer-la-gi

Engelepogon cingulifer
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Engelepogon
Loài (species) E. cingulifer
Danh pháp hai phần
Engelepogon cingulifer
Becker, 1913

Engelepogon cingulifer là một loài ruồi trong họ Asilidae. Engelepogon cingulifer được Becker miêu tả năm 1913.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Engelepogon cingulifer tại Wikispecies
06775-engelepogon-cingulifer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)