User Tools

Site Tools


06773-engelepogon-brunnipes-la-gi

Engelepogon brunnipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Engelepogon
Loài (species) E. brunnipes
Danh pháp hai phần
Engelepogon brunnipes
Fabricius, 1794

Engelepogon brunnipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Engelepogon brunnipes được Fabricius miêu tả năm 1794.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Engelepogon brunnipes tại Wikispecies
06773-engelepogon-brunnipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)