User Tools

Site Tools


06772-engelepogon-antiochienensis-la-gi

Engelepogon antiochienensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Engelepogon
Loài (species) E. antiochienensis
Danh pháp hai phần
Engelepogon antiochienensis
Tsacas, 1964

Engelepogon antiochienensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Engelepogon antiochienensis được Tsacas miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Engelepogon antiochienensis tại Wikispecies
06772-engelepogon-antiochienensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)