User Tools

Site Tools


06764-emphysomera-ula-la-gi

Emphysomera ula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. ula
Danh pháp hai phần
Emphysomera ula
Scarbrough & Marascia, 1999

Emphysomera ula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera ula được Scarbrough & Marascia miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera ula tại Wikispecies
06764-emphysomera-ula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)