User Tools

Site Tools


06763-emphysomera-truncatus-la-gi

Emphysomera truncatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. truncatus
Danh pháp hai phần
Emphysomera truncatus
Joseph & Parui, 1984

Emphysomera truncatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera truncatus được Joseph & Parui miêu tả năm 1984.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera truncatus tại Wikispecies
06763-emphysomera-truncatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)