User Tools

Site Tools


06762-emphysomera-spathulata-la-gi

Emphysomera spathulata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. spathulata
Danh pháp hai phần
Emphysomera spathulata
Doleschall, 1858

Emphysomera spathulata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera spathulata được Doleschall miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera spathulata tại Wikispecies
06762-emphysomera-spathulata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)