User Tools

Site Tools


06761-emphysomera-pseudodravidicus-la-gi

Emphysomera pseudodravidicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. pseudodravidicus
Danh pháp hai phần
Emphysomera pseudodravidicus
Joseph & Parui, 1983

Emphysomera pseudodravidicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera pseudodravidicus được Joseph & Parui miêu tả năm 1983.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera pseudodravidicus tại Wikispecies
06761-emphysomera-pseudodravidicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)