User Tools

Site Tools


06760-emphysomera-pallidapex-la-gi

Emphysomera pallidapex
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. pallidapex
Danh pháp hai phần
Emphysomera pallidapex
Bigot, 1891

Emphysomera pallidapex là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera pallidapex được Bigot miêu tả năm 1891.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera pallidapex tại Wikispecies
06760-emphysomera-pallidapex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)