User Tools

Site Tools


06759-emphysomera-nigra-la-gi

Emphysomera nigra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. nigra
Danh pháp hai phần
Emphysomera nigra
Schiner, 1868

Emphysomera nigra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera nigra được Schiner miêu tả năm 1868.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera nigra tại Wikispecies
06759-emphysomera-nigra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)