User Tools

Site Tools


06758-emphysomera-jonesi-la-gi

Emphysomera jonesi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. jonesi
Danh pháp hai phần
Emphysomera jonesi
Joseph & Parui, 1984

Emphysomera jonesi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera jonesi được Joseph & Parui miêu tả năm 1984.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera jonesi tại Wikispecies
06758-emphysomera-jonesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)