User Tools

Site Tools


06756-emphysomera-conopsoides-la-gi

Emphysomera conopsoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. conopsoides
Danh pháp hai phần
Emphysomera conopsoides
Wiedemann, 1828

Emphysomera conopsoides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera conopsoides được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera conopsoides tại Wikispecies
06756-emphysomera-conopsoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)