User Tools

Site Tools


06755-emphysomera-biharensis-la-gi

Emphysomera biharensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. biharensis
Danh pháp hai phần
Emphysomera biharensis
Joseph & Parui, 1987

Emphysomera biharensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera biharensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1987.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera biharensis tại Wikispecies
06755-emphysomera-biharensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)