User Tools

Site Tools


06754-emphysomera-bengalensis-la-gi

Emphysomera bengalensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. bengalensis
Danh pháp hai phần
Emphysomera bengalensis
Joseph & Parui, 1987

Emphysomera bengalensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera bengalensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1987.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera bengalensis tại Wikispecies
06754-emphysomera-bengalensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)