User Tools

Site Tools


06753-emphysomera-atrogaster-la-gi

Emphysomera atrogaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. atrogaster
Danh pháp hai phần
Emphysomera atrogaster
Bigot, 1859

Emphysomera atrogaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera atrogaster được Bigot miêu tả năm 1859.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera atrogaster tại Wikispecies
06753-emphysomera-atrogaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)